KUTSU: Yhdistyksen sääntömääräiseen kokoukseen 26.8.2021

18.8.2021

Janakkalan Jehut ry'n yhdistyssäännöt on päivitetty ja ne ovat tulleet hyväksytyiksi 12.8.2021. Kokoonnumme Suruttomaan 26.8.2021 ja käsittelemme kevät- ja syyskokousten sääntöjen mukaiset asialistat.

 

Ennakkoilmoittautuminen

>> Toivotaan mahdolliseen saunomiseen liittyen sekä tarjottavien mitoittamiseksi.

>>  Teams-linkki kokoukseen

 

Kutsu 18.8.2021 - Janakkalan Jehut ry:

 

Kokouksissa käsitellään sääntömuutoksia.  Muut käsiteltävät asiat:

- yhdistyksen taloushallinto- ja kirjanpitoasiat

 

Huomioitavaa: 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokousten käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


1)   Kevätkokous: 26.8.2021 klo 18 alkaen

Paikka: Tervakosken Suruttoman mökki, os. Alasjärventie 9, Tervakoski (+ mahdollisuus etäosallistumiseen)

 

Asialista:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen toimihenkilöt: puheenjohtaja ja sihteeri

3. valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa,

4. määrätään liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle,

5. päätetään hallituksen ja jaostojen jäsenten palkkioista seuraavalle vuodelle,

6. päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä välillä vähintään 3 ja enintään 7 varsinaista jäsentä,

7. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä 3-7 muuta hallituksen varsinaista jäsentä ja tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja varahenkilöineen seuraavalle vuodelle. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan: varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan,

8. päätetään tarvittavista hallituksen avuksi asetettavista jaostoista ja valitaan niiden jäsenet,

9. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,

10. valitaan tarvittavat edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin,

11. päätetään mahdollisista yhteistoimintahankkeista muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa

12. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

 

2)  Syyskokous: 26.8.2021 klo 19 alkaen

Paikka: Tervakosken Suruttoman mökki, os. Alasjärventie 9, Tervakoski (+ mahdollisuus etäosallistumiseen)

 

Asialista:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen toimihenkilöt: puheenjohtaja ja sihteeri

3. valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa,

4. esitetään toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastus-/ toiminnantarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta,

5. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta,

6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä,

7. valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin,

8. päätetään sääntöjen 9 §:n määräämissä rajoissa seuran kokouksen koollekutsumistavasta,

9. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.