Jehut palkkaa seura-arjen tekijöitä!

22.8.2022


Kuva:  @byanniihalainen
Kuva: @byanniihalainen

Janakkalan Jehujen toiminta laajenee. Etsimme Jehuihin palkattuja seura-arjen tekijöitä ja muita arjessa auttajia. 

 

Jehujen toiminta-aluetta on koko Janakkala.  Meille on myönnetty talvikaudelle 2022-2023 salivuoroja Harvialan koululle, Turengissa ala- ja yläkoululle sekä liikuntahallille; Leppäkosken koululle sekä Tervakoskella ala- ja yläkoululle sekä uudelle Delfort Areena -liikuntahallille.

Lisäksi teemme yhteistyössä Janakkalan kunnan kanssa Harrastamisen Suomen Mallin toimintaa ja järjestämme monilla eri Janakkalan kouluilla koulupäivien jälkeistä liikuntakerhotoimintaa.

Jehujen seura-arjen tekijät ja -apulaiset toteuttaisivat ns. ruohonjuuritason toimintaa tai voisivat olla vastuussa laajemmin eri kokonaisuuksien koordinoinnista. Tehtävät liittyvät läheisesti lasten ja nuorten kerhojen ohjaukseen. Tarjolla olevat tehtävät voivat olla myös hallinnollisia sekä markkinointiin- tai erilaisiin seuratapahtumiin liittyviä.

Jehujen toiminta ajoittuu pääosin syys-, talvi- ja kevätkausille (noin syyskuun alusta huhtikuun alkupuolelle). Huhtikuun ja kesäkuun väliselle kesäkaudelle meiltä on kyselty erilaista päiväleiri- ja muuta tekemistä lomailevien koululaisten iloksi. Näihinkin suunnittelu- ja toteutustehtäviin voisimme ottaa muutaman projektityöntekijän.

Huomioitavaa eri tehtävistä:

– Maksamme työsuorituksista palkkiopohjaisesti tehtävänkuva ja -laajuus huomioiden.

– Ohjaustehtäviä varten seura vakuuttaa ohjaajan, ja tarjoaa erilaisia koulutusmahdollisuuksia.

– Voimme tarjota erilaisia, suppeampia tai laajempia tehtäväkokonaisuuksia.

– Vastuu voi olla toiveidesi mukaan koko seuraa koskeva (koko Janakkalan alue) tai esimerkiksi taajama-/kyläkohtainen.

– Jos sinulla on opiskelu kesken, tehtävät voidaan sovittaa esimerkiksi opiskeluiden oheen.

– Kulkupeli, jolla voi siirtyä varusteiden kanssa paikasta toiseen, katsotaan eduksi. 

Kaikkiin tehtäviin saa seuralta tarvittavan perehdytyksen tai koulutuksen sekä koko seuran tuen. Järjestämme työtehtäviin vaadittavan tarpeiston ja välineistön. Työtä seurataan ja tarvittaessa järjestetään palaute- ja suunnittelutilaisuuksia. 

 

Työt voi alkaa heti, kun sopiva henkilö tai henkilötiimi löytyy

 

Yhteydenotot:
- sähköposti:  info@ jehut.fi
- Petri Hakamäki, puh. 040 824 3727
- Miitre Virtanen, puh. 040 837 8770

Ilmoittaudu sähköisesti!

 

>>  Jehut Janakkalasta - Meillä pelaa kaikki! <<

 

 Tarjoamme seuraavanlaisia tehtäviä näin kauden alussa. 
Huom. Jehut pidättää oikeuden täydentää listaa myöhemmin.

 

Kerhoryhmien ohjaajat ja apuohjaajat

Jehuilla on ollut jo vuosia mukana nuoria, jotka ohjaavat arki-iltojen ja viikonloppujen lasten ja nuorten kerhotoimintaa.  Ohjaaja tai apuohjaaja on mielellään vähintään lukio-/ammattikouluikäinen tai vähintään 8-9-luokkalainen.

Vuorolla on aina paikalla 1-2 ohjaajaa sekä tarvittaessa erikseen täysi-ikäinen valvoja, jos ohjaajat ovat kaikki alle 18-vuotiaita. Oma harjoittelu- ja pelitaustasta jossain joukkuepalloilulajissa katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä.

Kerhoissa on tauot koulujen syyslomaviikolla, joulun-uudenvuoden välissä sekä koulujen talvilomaviikolla.

Tehtävään kuuluu:
- ohjaajat suunnittelevat kerhojen tarkemman sisällön ennen vuoroa. Kerhon perusrunko käydään läpi ohjaajia perehdyttäessä.
- ottaa kerholaiset vastaan ja merkitsee osallistujat valmiiseen osallistujalistaan
- vastata mahdollisiin vanhempien kysymyksiin
- ohjata kerhovuoron leikit ja pelit sekä huolehtia tarvittavista tauoista
- jakaa ja huolehtia seuran varusteista

Kerhoja järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin (maanantaisin-torstaisin) ja viikonloppuisin n. klo 17-20 välillä.  Viikonloppuisin aloitus voi olla jo klo 14-16 aikaan. Enimmäkseen viikonloppuisin vuorot ovat sunnuntai-iltapäivisin.

Maksu ohjaajalle on tuntipohjainen palkkio, jonka lisäksi maksetaan matkakorvaus kodin ja ohjauspaikan välillä (polkupyörä tai moottoroitu kulkupeli).
 

Kerhoryhmien valvojat

Jehut huolehtii jokaiselle vuorolle täysi-ikäisen valvojan, jos kaikki ohjaajat ja apuohjaajat ovat alle 18-vuotiaita.

Kerhoryhmien valvojien tehtäviin kuuluu:
- huolehtii, että vuoroilla on käytössä seuran lainavarusteita (nouto seuravarastosta), ja varusteiden palautus vuorojen päätyttyä
- avaa vuoroille ovet sekä huolehtii ohjaajien kanssa paikat kuntoon vuorojen alettua ja päättyessä (avaimia ei välttämättä pystytä jakamaan kaikille apu-/ohjaajille)
- järjestelee erikseen sovittaessa ohjaajien saamisen vuorolle (ns. "viikkotyövuorolistan" teko) -> tämä osuus on tarjolla 2-3 valvojalle
- ohjaa vuoron, jos ohjaajat ja apuohjaajat ovat satunnaisesti estyneitä (vrt. flunssakaudet, koulujen koeviikot, yo-kirjoitukset, jne.)
- valvoo, että ohjaajat täyttävät osallistujalistat

Vinkki: Jehujen kerhovalvoja voi olla joku harrastavan lapsen huoltajista.

Ryhmien valvojia tarvitaan myös aikuisten kunto- ja kerhoryhmissä. He voivat itse olla mukana ryhmän harrastajana.

Maksu valvojalle sovitaan kausikohtaisesti (syys- ja kevätkausi erikseen), mukaan lukien matkakorvaus. Valvojalle satunnaisesti osuvista ohjausvuoroista maksetaan tuntipohjainen palkkio.
 

 Ohjaajia Suomen harrastamisen mallin vuoroilla

Jehut järjestää koulupäivien jälkeisiä liikuntakerhovuoroja eri Janakkalan kouluilla. Kerhot alkavat pääsääntöisesti jo klo 12-14 alkaen ja ne ohjataan koulujen varusteilla.

Ohjaaja on mielellään täyttänyt 18 vuotta.
Ohjaajan tehtäviin kuuluu:
- kerhojen ohjaaminen ja osallistujatilaston ylläpito
- tarvittava yhteydenpito koulun ja Jehujen kerhovastaavan välillä
- toiminta ei sido ohjaajaa koko kaudeksi (syyskuu-huhtikuu) vaan toiminnassa on tauot koulujen lomien aikana.
- kerhoja järjestetään koulukohtaisesti syyskaudella 10 krt. ja kevätkaudella 15 krt., joista ohjaaja voi ottaa molemmat kaudet tai pelkästään syys- tai kevätjakson.

Ohjaus voidaan sopia koulukohtaisesti. Tehtävässä tarvittanee oma kulkuneuvo, ellei kerho-ohjaaja asu lähellä kyläkoulua.

Ohjaajalle maksetaan tuntikohtainen kerho-ohjauspalkkio sekä kilometrikorvaus.

 

Markkinointi- ja mainosryhmä

Jehut markkinoivat toimintaansa aktiivisesti verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa (Facebook, tulossa:  Instagram, Twitter, ...), eri tapahtumissa sekä kouluille ja päiväkodeille jaettavilla mainos-flyereillä.

Tämän ryhmän jäsenet voivat osallistua Jehujen tekstiilien ja muiden tekstiilien suunnitteluun sekä näihin liittyviin toteutusprojekteihin.

Suunnitelmissa on myös ollut perustaa "Jehut-TV" esim. omana YouTube-kanavana. Lisäksi kerhojen näkyvyyttä lisätään erilaisilla "kuukauden harrastaja" -kampanjoilla.

Markkinointi- ja mainosryhmä toimii läheisesti yhteistyössä Tapahtuma- ja -suunnittelutiimin kanssa.

Tehtäviin kuuluu:
- markkinointikampanjoiden suunnittelu Jehut-hallituksen sekä kerho-ohjaajien ja valvojien kanssa
- ylläpito ja toteutus:  verkkosivut, sosiaalisen median kanavat, jne.
- mainosten suunnittelu ja toteutus:  verkkosivut, sosiaalisen median kanavat, paperi-flyerit, jne.
- materiaalien keruu, käsittely ja julkaisu:  valokuvat, videoleikkeet, jne.
- kaikki ideointi yms. on tervetullutta

Markkinointi- ja mainosryhmälle maksetaan projektikohtaisesti. Matkakulut, nettikulut yms. tietotekniikkakulut huomioidaan.
 

Sponsoritiimi 

Jehujen toiminta perustuu vahvasti vapaaehtoisuuteen ja mataliin harrastusmaksuihin. Toiminnasta syntyy kuitenkin kuluja, joita katetaan erilaisilla euromääräisillä yrityssponsorisopimuksilla, esimerkiksi kaukalolaitamainokset, tekstiilit, seuratuotteet yms.

Sponsoritiimin tehtäviin kuuluu myös etsiä erilaisia tukimahdollisuuksia sekä täyttää niihin liittyviä avustushakemuksia.  Erilainen verkostoituminen yristyskentässä katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä. Verkostoituminen syntyy mahdollisesti tehtävän myötä.

Tässä tehtävässä työskennellään läheisessä yhteistyössä Jehujen talousvastaavan kanssa sekä lisenssivastaavan kanssa.

Maksu sponsoritiimin jäsenille on kausikohtainen ja voi Jehut-hallituksen erillisellä päätöksellä olla ns. provisiopalkkioon perustuva.  Syys- ja kevätkausi voidaan sopia erikseen. Haemme tehtävään sitoutuneita ja pitkäkestoisia suhteita Jehujen ja tekijöiden välille.

 

Tapahtuma- ja -suunnittelutiimi

Tapahtuma- ja -suunnittelutiimi suunnittelee ja toteuttaa erilaisia Jehut-tapahtumia. Tapahtumat voivat olla erilaisia kerhoihin liittyviä erikoiskampanjoita, kilpajoukkueiden kotiturnaustapahtumia, toritapahtumiin osallistumista, joukkuepalloilulajien-, kerho- ja kuntotoiminnan esittelyitä kouluilla, päiväkodeissa jne; koulujen lomaviikkojen- sekä kesäkauden leiritapahtumakokonaisuuksia, jne.

Tiimi toimii läheisessä yhteistyössä Jehujen kerho-ohjaajien ja -valvojien sekä markkinointi- ja mainosryhmän kanssa.

Maksu tapahtuma- ja suunnittelutiimille on palkkiopohjainen ja perustuu tapahtumiin tai muihin projektikokonaisuuksiin. Huomioimme myös matkakulut, puhelinkulut, yms. tietotekniikkakulut tapahtuma- ja projektikohtaisesti.
 

Lisenssivastaava (vrt. jäsensihteeri)

Jehujen harrastajista kerätään tietoja, joiden ylläpidossa huolehditaan tarkkaan GDPR -säännöksistä. 

Jäsenrekisteri kootaan kerhojen, kuntoryhmien ja joukkueiden harrastajista.  Jokainen harrastaja lisenssoidaan ja kerho- sekä kuntoryhmien ryhmäpelipassien hallinnointiin liittyy erityistoimia.

Jehujen lisenssivastaava (yleisemmin: jäsensihteeri) toimii läheisesti yhteistyössä seuran kerho-ohjaajien ja -valvojien kanssa.  Syyskaudella on kiireempää ja silloin kerhojen alkaessa tarvitaan enemmän työpanosta, kuin myös mahdollisten leirien yms. tapahtumien yhteydessä.

Tehtävää voi hoitaa etätyönä.

Lisenssivastaavalle maksetaan korvaus syys- ja kevätkausien osalta palkkiopohjaisesti. Tehtävän hoitamisessa huomioidaan matka-, puhelin- yms. kulut.