Sääntömääräinen syyskokous

26.3.2024


>>  Kutsu 26.3.2024 klo 11:00  <<

 

Käsitellään sääntömääräiset § 9.4 syyskokousasiat

(Sisältää mahdollisesti henkilövalintoja.)

 

Aika:  torstai 4.4.2024 klo 18

Paikka:  Päiväkoti Pikku Tupa, Mäyräntie 18, 12400 TERVAKOSKI

 

Mikäli jäsen haluaa syyskokouksessa käsitellä jonkin erityisen, sääntömääräisen asialistan ulkopuolisen asian, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti etukäteen, ke 3.4.2024 klo 18.00 mennessä.

-> Ylimääräinen asia liitteineen tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen:  info(a)jehut.fi (pj. Miro Hakala, sihteeri Petri Hakamäki)

 

Tervetuloa mukaan!

 

Pientä tarjoilua - jonka johdosta pyydetään ennakkoilmoittautumista:

>>   Ilmoittautumiseen

 

-------

§ 9.4) Syyskokouksessa

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen toimihenkilöt: puheenjohtaja ja sihteeri

3. valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa,

4. esitetään toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastus-/ toiminnantarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta,

5. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta,

6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä,

7. valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin,

8. päätetään sääntöjen 9 §:n määräämissä rajoissa seuran kokouksen koollekutsumistavasta,

9. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksensyyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

-> ylimääräisen asian ilmoittamiseen on annettu pidennetty aika (vrt. edellä).