Janakkalan Jehut ry - sääntömääräinen kevätkokous

27.6.2024

Sääntömääräinen 27.6.2024 klo 17.30
Sääntömääräinen 27.6.2024 klo 17.30

Kutsu 19.6.2024 klo 12.30

 

Janakkalan Jehut ry - sääntömääräinen kevätkokous 

Aika:  torstai 27.6.2024 klo 17.30
Paikka:  Päiväkoti Pikku Tupa, Mäyräntie 18, 12400 TERVAKOSKI

Toivomme ilmoittautumista ennakkoon, jotta voimme mitoittaa tarjoilut:  < linkki >

 

Huomioitavaksi:

1)  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

>  Kevätkokouksessa 27.6.2024 käsiteltäväksi esitettävä asia tulee toimittaa 25.6.2024 klo 12:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen:  info[a]jehut.fi 

2)  Kokouksen kutsuminen
- Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta:
a) jäsenille postitetuilla kirjeillä tai
b) yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai
c) yhdistyksen internet-sivuilla tai
d) sähköpostitse.

 

Sääntömääräiset asiat kevätkokouksessa
- yhdistyssääntö § 9.3


1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen toimihenkilöt: puheenjohtaja ja sihteeri

3. valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa,

4. määrätään liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle,

5. päätetään hallituksen ja jaostojen jäsenten palkkioista seuraavalle vuodelle,

6. päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä välillä vähintään 3 ja enintään 7 varsinaista jäsentä,

7. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä 3-7 muuta hallituksen varsinaista jäsentä ja tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja varahenkilöineen seuraavalle vuodelle.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan: varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan,

8. päätetään tarvittavista hallituksen avuksi asetettavista jaostoista ja valitaan niiden jäsenet,

9. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,

10. valitaan tarvittavat edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin,

11. päätetään mahdollisista yhteistoimintahankkeista muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa

12. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.