Yhteistoiminta

(Päivitetty 28.9.2023)

 

Järjestämme yhteistyössä Janakkalan kunnan kanssa erilaisia koulupäivän jälkeisiä kerhoja sekä avoimia liikuntaryhmiä.  Ryhmät ovat matalan kynnyksen vuoroja ja osallistujilleen maksuttomia.

 

Syksystä 2021 alkaen olemme toteuttaneet myös Harrastamisen Suomen mallin mukaisia kerhoja Janakkalassa.  Koulupäivien jälkeisiin kerhoihin ilmoittaudutaan koulujen kerhovastaavien kautta (ohjeet löytyvät Wilmasta).

 

Lukuvuoden 2023-2024 palloilu- ja liikuntakerhot:

>>  Harvialan palloilukerho 1- ,2- ja 4-luokkalaisille, alkanut 4.9.2023. Syys- ja kevätlukukausi
>>  Leppäkosken palloilukerho 1-6-luokkalaisille, alkanut 8.9.2023. Syys- ja kevätlukukausi.
>>  Tanttalan palloilukerho 1-4-luokkalaisille, alkanut 13.9.2023. Syys- ja kevätlukukausi
>>  Heinäjoen palloilukerho 1-4-luokkalaisille, alkanut 13.9.2023. Syys- ja kevätlukukausi
>>  Tanttalan palloilukerho 5-6-luokkalaisille, alkanut 28.9.2023. Syyslukukausi (kevät selviää erikseen)

 

Lukuvuoden 2022-2023 palloilu- ja liikuntakerhoja:

>>  Leppäkoskella, alkaa 13.9.2022 ja 12.1.2023!  Syys- ja kevätlukausi.
>>  Vähikkälässä, alkaa 23.9.2022!  Syyslukukausi.
>>  Tanttalassa, alkaa 22.9.2022!  Syyslukukausi.
>>  Heinäjoella, alkaa 10.1.2023! Kevätlukukausi
>>  Tarinmaalla, alkaa 11.1.2023!  Kevätlukukausi.

 

Lukuvuoden 2021-2022 palloilu- ja liikuntakerhoja:

>>  Harvialassa
>>  Heinäjoella
>>  Viralassa  (vaihdettu Tanttalan kerhon tilalle)